Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG HÒA

Địa chỉ: Nà Đi, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà Nông Thị Vân – Chức vụ: Hiệu Trưởng